Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 sierpnia 2019 12:38 | wersja 14 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Referat zagosp. przestrzennego i ochrony środowiska


WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

POBIERZ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

POBIERZ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WNIOSEK – zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym/ustanowionym obszarze rewitalizacji

WNIOSEK – wypis i wyrys z planu miejscowego

WNIOSEK PDFODT - usuniecie drzew krzewów

WNIOSEK o określenie linii rozgraniczającej

WNIOSEK zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WNIOSEK - zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z planem miejscowym

WNIOSEK – schronisko / grzebowisko / spalarnia

WNIOSEK - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

WNIOSEK – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie