Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 czerwca 2017 12:22 | wersja 7 | Ten dokument ma 12 załączników 12

Referat zagosp. przestrzennego i ochrony środowiska

WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

POBIERZ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

POBIERZ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WNIOSEK – zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym/ustanowionym obszarze rewitalizacji

WNIOSEK – wypis i wyrys z planu miejscowego

WNIOSEK - usuniecie drzew krzewów

WNIOSEK o określenie linii rozgraniczającej

WNIOSEK zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WNIOSEK - zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z planem miejscowym

WNIOSEK – schronisko / grzebowisko / spalarnia

WNIOSEK - ochrona przed bezdomnymi zwierzetami

WNIOSEK – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

WNIOSEKo wpis do rejestru działalności regulowanej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie