Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 grudnia 2015 11:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat spraw obywatelskich

Kierownik referatu
Lucyna Grochowska

tel. 0-22 51 09 721

meldunki@zabki.pl


Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1. wydawanie dokumentów tożsamości oraz przyjmowanie starych dokumentów tożsamości i ich kasacja;

2. prowadzenie ewidencji ludności, rejestracja stałych mieszkańców i czasowych pobytów oraz ich kontrola w terenie;

3. prowadzenie ewidencji cudzoziemców;

4. wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych;

5. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego (rejestracji noworodków, wymeldowania osób zmarłych, zmiany stanu cywilnego);

6. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez publicznych i zbiórek przeprowadzanych na terenie gminy;

7. sporządzanie i wysyłanie zawiadomień o zmianie adresu do Wojskowej Komendy
Uzupełnień;

8. sporządzanie list i zestawień ludności dla różnych organów (policja, wojsko, oświata, służba zdrowia);

9. prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie list wyborczych i inne prace wyborcze;

10. prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS i Urzędu Wojewódzkiego;

11. prowadzenie informacji adresowej dla potrzeb instytucji i ludności.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie