Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 grudnia 2015 12:21 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat spraw obywatelskich

Kierownik referatu
Lucyna Grochowska

tel. 0-22 51 09 721

meldunki@zabki.pl


Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1.prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości

2. dokonywanie czynności meldunkowych i prowadzenia rejestru mieszkańców;

3. prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców;

4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowań, wymeldowań i uchylenia czynności materialno-technicznych;

5. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych na terenie gminy;

6. sporządzanie wykazów osób dla potrzeb realizacji obowiązku szkolnego oraz kwalifikacji wojskowej;

7. prowadzenie rejestru wyborców;

8. sporządzanie spisu wyborców;

9. prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego , Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;

10. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców miasta Ząbki;

11. udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie