Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 sierpnia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat podatków i opłat lokalnych

WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

ZOBACZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

ZOBACZ Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o umorzenie zaległości podatkowej

ZOBACZ Wniosek o umorzenie podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

DEKLARACJA Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik DT-1/A do deklaracji ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI

FORMULARZ Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IPN)


FORMULARZ Deklaracja na podatek od nieruchomości (DPN)FORMULARZ Informacja o gruntach dla celów podatku rolnego (IPR)


FORMULARZ Deklaracja na podatek rolny (DPR)


FORMULARZ Informacja o lasach dla celów podatku leśnego (IPL)


FORMULARZ Deklaracja na podatek leśny (DPL)


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie