Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2018 15:50 | wersja 15 | Ten dokument ma 29 załączników 29

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Aktualne wzory druków i wniosków

DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

WNIOSEK o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka (dowóz zbiorowy)

WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu jeżeli dowóz zapewniają rodzice

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania


DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

WNIOSEK o dotację dla przedszkoli niepublicznych

WNIOSEK o udzielenie dotacji dla publicznej placówki

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji niepubliczne przedszkola

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji publiczne przedszkola

INFORMACJA o liczbie uczniów dla przedszkola publicznego

INFORMACJA o liczbie uczniów dla publicznej szkoły

INFORMACJA o liczbie uczniów dla przedszkola niepublicznego

INFORMACJA o liczbie uczniów w szkole niepublicznej


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osoby prawne lub fizyczne - wzór

WNIOSEK o wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego


KARTA DUŻEJ RODZINY

Od dnia 4 maja 2018 r. wnioski o Kartę Dużej Rodziny przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://opszabki.pl/karta-duzej-rodziny


POWIATOWA KARTA RODZINY

WNIOSEK o wydanie/przedłużenie ważności powiatowej karty rodziny


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


OBOWIĄZEK NAUKI

OŚWIADCZENIE o spełnianiu obowiązku nauki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie