Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2018 10:14 | wersja 13 | Ten dokument ma 29 załączników 29

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Aktualne wzory druków i wniosków

DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

WNIOSEK o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka (dowóz zbiorowy)

WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu jeżeli dowóz zapewniają rodzice

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania


ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

WNIOSEK o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – wzór

INFORMACJA o zmianie danych zawartych w rejestrze z- żłobków i klubów dziecięcych

WNIOSEK o wykreślenie żłobków i klubów dziecięcych z rejestru - wzór


DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

WNIOSEK o dotację dla przedszkoli niepublicznych

WNIOSEK o udzielenie dotacji dla publicznej placówki

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji niepubliczne przedszkola

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji publiczne przedszkola

INFORMACJA o liczbie uczniów dla przedszkola publicznego

INFORMACJA o liczbie uczniów dla publicznej szkoły

INFORMACJA o liczbie uczniów dla przedszkola niepublicznego

INFORMACJA o liczbie uczniów w szkole niepublicznej


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osoby prawne lub fizyczne - wzór

WNIOSEK o wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego


KARTA DUŻEJ RODZINY

WNIOSEK o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

OŚWIADCZENIE o planowanym terminie ukończenia nauki

OŚWIADCZENIE dotyczące władzy rodzicielskiej

OŚWIADCZENIE o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej


POWIATOWA KARTA RODZINY

WNIOSEK o wydanie powiatowej karty rodziny


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


OBOWIĄZEK NAUKI

OŚWIADCZENIE o spełnianiu obowiązku nauki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie