Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat oświaty i pomocy społecznej

REFERAT OŚWIATY

I POMOCY SPOŁECZNEJ


Ewa Wiśniewska


tel. 0-22 51 09 738

ewa.wisniewska@zabki.pl

Do zadań Referatu Oświaty i Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań oświatowych przypisanych organowi prowadzącemu szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe;

2) prowadzenie ewidencji placówek oświatowych niepublicznych;

3) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego nad placówkami oświatowymi;

4) przygotowywanie procedur konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;

5) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;

6) prowadzenie statystyki oświatowej;

7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

8) sporządzanie sprawozdań z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych;

9) kontrola obowiązku nauki;

10) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

11) realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

12) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

13) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14) współpraca z różnymi podmiotami w tym: organizacjami pozarządowymi, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

15) sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

16) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad:

a. szkołami podstawowymi,

b. gimnazjami publicznymi,

c. przedszkolami publicznymi,

d. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

e. świetlicami środowiskowymi.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie