Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 czerwca 2018 11:24 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

REFERAT KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WINDYKACJI

WZORY DRUKÓW

ZOBACZ Zgoda na zastosowanie środków komunikacji elektronicznej, w tym w sprawach dotyczących regulowania należności pieniężnych, do których ustanawiania i określania uprawniony jest burmistrz Miasta Ząbki

ZOBACZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych


(WZÓR odt)(WZÓR pdf) Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o umorzenie zaległości podatkowej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie