Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat budżetowo-finansowy

REFERAT

BUDŻETOWO-FINANSOWY

Kierownik referatu
Katarzyna Balcerzak-Jałtuszewska

tel. 0-22 51 09 777

katarzyna.balcerzak@zabki.pl

Do zadań Referatu Budżetowe - Finansowego należą sprawy z zakresu gospodarki finansowej Miasta, w szczególności:

1. opracowanie materiałów do tworzenia projektu budżetu Miasta;

2. przygotowanie materiałów, prowadzenie analiz dochodów i wydatków Miasta oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie;

3. opracowywanie analiz problemowych do podejmowania uchwał powodujących skutki
finansowe, rozpatrywanych przez Radę;

4. prowadzenie rozliczeń z podmiotami wykonującymi roboty i usługi w zakresie remontów
kapitalnych i inwestycji gminnych;

5. księgowa rejestracja wydatków bieżących gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem sporządzania list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji wydatków osobowych i podróży służbowych;

6. prowadzenie rachunku dochodów własnych i funduszy celowych;

7. prowadzenie ewidencji składników majątkowych i mienia gminnego oraz bieżąca
inwentaryzacja zmian w tym zakresie;

8. prowadzenie obsługi kasowej;

9. prowadzenie wszelkich innych rozliczeń finansowych;

10. prowadzenie księgowości dochodów;

11. wykonywanie innych zadań związanych z polityką budżetowo-finansową Miasta i Urzędu.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie