Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 sierpnia 2017 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - XLVI SESJA

Sesja zwołana na dzień 31.08.2017 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie