Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2019 16:12 | wersja 3 | Ten dokument ma 21 załączników 21

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - X SESJA

Sesja zwołana na dzień 18.06.2019 r.

Raportem o stanie Miasta Ząbki za 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2018.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe Miasta Ząbki za rok 2018.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2018.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za 2018 r. oraz opinia o wykonaniu budżetu za 2018 r.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ząbki w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2018.

Roczne sprawozdanie z działalności oraz finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2018.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2018.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Projekt uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036.

Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie