Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2015 14:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - VII SESJA

Sesja zwołana na dzień 17.04.2015 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miast.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie