Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2015 17:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 9 załączników 9

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - VI SESJA

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II. załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3.

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie