Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2013 17:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 19 załączników 19

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XXXVIII

Sesja zwołana na dzień 13.03.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do realizacji projektu pt. „Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Miasto Ząbki współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek.

Projekt uchwały w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007 – 2013.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.


Treść dokumentu w załączniku

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie