Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2013 12:46 | wersja 4 | Ten dokument ma 28 załączników 28

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XXXIX

Sesja zwołana na dzień 4.04.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2013.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycyjnej na rok 2013.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie