Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 listopada 2013 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XLVII

Sesja zwołana nadzień 25.11.2013 r. 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m.st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”.

Treść dokumentu w załączniku.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie