Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2013 17:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XLV

Sesja zwołana na dzień 4 października 2013 r.
PROJEKT uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
PROJEKT uchwały w Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
          Strona 1          Załącznik Nr 1             Załącznik Nr 2
PROJEKT uchwały w Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystanie z „Centrum Turystyczno – Rekreacyjno - Sportowego – krytej pływalni” w Ząbkach.
OPINIA Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji za I półrocze 2013

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie