Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 grudnia 2013 18:32 | wersja 3 | Ten dokument ma 8 załączników 8

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XLIX

Sesja zwołana na dzień 16.12.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2021.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Projekt uchwały

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie