Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 czerwca 2013 16:29 | wersja 7 | Ten dokument ma 15 załączników 15

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XLII

Sesja zwołana na dzień 25.06.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2012 rok.

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w 2012 roku.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2012.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2012.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2012.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2012.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2012.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.  

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.- załącznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2012.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2012.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady.


Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie