Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 sierpnia 2014 16:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA LX

Sesja zwołana na dzień 28.08.2014 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie