Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2014 15:55 | wersja 3 | Ten dokument ma 15 załączników 15

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA LIII

Sesja zwołana na dzień 7.03.2014 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida oraz Szpitalnej.

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2014.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na rok 2014.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie