Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2014 16:43 | wersja 3 | Ten dokument ma 16 załączników 16

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA LII

Sesja zwołana na dzień 29.01.2014 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014. uzasadnienie do zmian w budżecie

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwaływ sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2014

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. załącznik nr 2 do tekstu jednolitego MAPA obwodów

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki.

Dyskusja na temat systemu informacji miejskiej w Ząbkach.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie