Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2018 16:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - LXIV SESJA

Sesja zwołana na dzień 15.11.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2036.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie