Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2018 16:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - LIV SESJA

Sesja zwołana na dzień 22.02.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul.Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

mapa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

mapa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie