Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 stycznia 2015 15:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 15 załączników 15

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - IV SESJA

Sesja zwołana na dzień 4.02.2015 r. godz. 15.00

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności nieruchomości Gminy Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie