Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2018 17:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 9 załączników 9

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - III SESJA

Sesja zwołana na dzień 18.12.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Ząbki”.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do Zespołu ds. Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036.

Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie