Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2014 16:22 | wersja 6 | Ten dokument ma 12 załączników 12

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - II SESJA

Sesja zwołana na dzień 12.12.2014 r. godz. 8.00

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2015;opis, opinia RIO, autopoprawka i uzasadnienie,

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021; opinia RIO, autopoprawka i uzasadnienie

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie