Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 listopada 2014 10:18 | wersja 5 | Ten dokument ma 48 załączników 48

Podział Miasta Ząbki na obwody głosowania i okręgi wyborcze

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwody głosowania Okręgi wyborcze Siedziba komisji
Komisja

wyborcza

Obwód nr 1 okręgi 1 i 3 Gimnazjum Publiczne Nr 2
ul. Batorego 37
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Skład

Uchwały

Obwód nr 2

okręgi 2 i 4 Publiczna Szkoła Katolicka
ul. 11-go Listopada 4
Skład

Uchwały

Obwód nr 3 okręgi 5 i 8 Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wojska Polskiego 10
Skład

Uchwały

Obwód nr 4 okręgi 6 i 7 Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Batorego 11
Skład

Uchwały

Obwód nr 5 okręgi 9 i 15 Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Piłsudskiego 35
Skład

Uchwały

Obwód nr 6 okręg 10 Publiczne Przedszkole nr 3
ul. Westerplatte 1/11
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Skład

Uchwały

Obwód nr 7 okręgi 11 i 13 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Słowackiego 21
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Skład

Uchwały

Obwód nr 8 okręgi 12 i 14 Gimnazjum Publiczne Nr 1
ul. Harcerska 9
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Skład

Uchwały

Obwód nr 9 okręg 17 Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2
Skład

Uchwały

Obwód nr 10 okręg 18 Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2
Skład

Uchwały

Obwód nr 11 okręg 19 Filia Szkoły Podstawowej Nr 3
ul. Powstańców 60
Skład

Uchwały

Obwód nr 12 okręg 16 Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2
Skład

Uchwały

Obwód nr 13 okręg 20 Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2
Skład

Uchwały

Obwód nr 14 okręg 21 Filia Szkoły Podstawowej Nr 3
ul. Powstańców 60
Skład

Uchwały

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie