Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia za rok 2010

Art. 24h 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BŁAWDZIEWICZ KRZYSZTOF - Przewodniczący Rady Miasta

CHIBOWSKI ANDRZEJ - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu RM

DĄBROWSKA JOANNA

DĄBROWSKA ZOFIA

GMITRZUK AGNIESZKA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM

GUT WOJCIECH - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta

GUZOWSKA MARIA

IGNACZAK AGNIESZKA - Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych RM

KALATA TOMASZ - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta

KAMIŃSKA MONIKA

KUBICKI MARCIN - Przewodniczący Komisji Społecznej RM

KUKIEŁKA ŁUKASZ

KUROWICKI JAN

KUROWSKA ZYTA

MASTALERSKA AGNIESZKA

POBOŻY PAWEŁ

POLKOWSKI WOJCIECH

SIWEK GRZEGORZ

STACHERA WALDEMAR - Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej RM

ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT

UŚCIŃSKI PAWEŁ


Art. 24 h 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową .

Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.


BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia

CICHOCKA MAŁGORZATA - Insp. ds. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego

DOROCKA TERESA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki

FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2

FORYSIAK ZBIGNIEW - Komendant Straży Miejskiej

GROCHOWSKA LUCYNA - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

KAŹMIERSKA DOROTA - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej

KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1

KRAJEWSKA BEATA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2

LIZAK ROMUALDA - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

ŁUKAWSKI TOMASZ - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

MALOLEPSZY KAROL - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1

MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

MATUSIAK MARIA - Specjalista przcy socjalnej

MURAWSKI ARTUR - Zastępca Burmistrza Miasta

PERKOWSKI ROBERT - Burmistrz Miasta Ząbki

PISKOREK AGNIESZKA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

ROMAŃCZUK JACEK - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

RUTKOWSKA ELŻBIETA - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy

SALAK JOLANTA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3

SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

ŚLAZIŃSKA ELŻBIETA - Kierownik eferatu Podatków i Opłat Lokalnych

ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1

ZDUNEK KRYSTYNA - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miasta

ZYŚK MAŁGORZATA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2

ŻMIJEWSKA ELŻBIETA - Skarbnik Gminy Ząbki

ŻOŁNIERZAK PATRYCJA - Sekretarz Miasta Ząbki
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie