Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 sierpnia 2004 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia za rok 2003

Art.24h.1.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
JARZYŁO IGNACY- Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
STACHERA MAŁGORZATA - Przewodnicząca Komisji Społecznej RM Ząbki
STACHERA WALDEMAR - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Ząbki
UŚCIŃSKI PIOTR - Przewodniczący Komisji Gospodarczej RM Ząbki
Art.24 h.1.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
BOKSZNAJDER JERZY - Burmistrz Miasta Ząbki
BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
DOLA JÓZEF - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu
DOROCKA TERESA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki
FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2
KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1
KOC JADWIGA - Skarbnik Gminy Ząbki
KOSSAKOWSKA BARBARA - Insp. ds. dowodów osobistych UM Ząbki
KOWALSKI EDWARD - Kierownik Miejskiego Zakładu Komunalnego
MARZOCH SYLWESTER - Sekretarz Gminy Ząbki
ODZENIAK JOANNA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
PŁOSKA JOLANTA - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
RUTKOWSKA ELŻBIETA - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
SIKORSKI KRZYSZTOF - Zastępca Burmistrza Miasta
STEFANIAK BARBARA - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
STĘPAK JANINA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1
USZYŃSKA-BARANOWSKA MARIA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1
WALCZAK ELŻBIETA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
WALCZAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
ZDUNEK KRYSTYNA - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miejskiego
ZYŚK MAŁGORZTA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie