Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia za rok 2002

Art.24h.1.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Radni Rady Miejskiej w Ząbkach, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
ZOBACZ OŚWIADCZENIE Czajkowski Florian
ZOBACZ Dąbrowska Zofia
ZOBACZ Dzikowski Edward
ZOBACZ Jarzyło Ignacy
ZOBACZ Kołodziejczyk Zenon
ZOBACZ Laskowski Krzysztof
ZOBACZ Miłosz Maria
ZOBACZ Okulus Zbigniew
ZOBACZ Połomski Marek
ZOBACZ Sawiejko Jacek
ZOBACZ Słomka Krzysztof
ZOBACZ Stachera Małgorzata
ZOBACZ Stachera Waldemar
ZOBACZ Szarubko Adam
ZOBACZ Uściński Piotr
Art.24 h.1.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową .
Osoby (poza radnymi Rady Miejskiej w Ząbkach) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Boksznajder Jerzy - Burmistrz Miasta Ząbki
Budny Przemysław - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
Dola Józef - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu
Dorocka Teresa - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki
Klimiewicz Elżbieta - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1
Koc Jadwiga - Skarbnik Gminy Ząbki
Kossakowska Barbara - Insp. ds. dowodów osobistych UM Ząbki
Kowalski Edward - Kierownik Miejskiego Zakładu Komunalnego
Marzoch Sylwester - Sekretarz Gminy Ząbki
Płoska Jolanta - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Rutkowska Elżbieta - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Sikorski Krzysztof - Zastępca Burmistrza Miasta
Stefaniak Barbara - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
Stępak Janina - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Świeżak Grażyna - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1
Truszkowska Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Uszyńska-Baranowska Maria - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1
Walczak Elżbieta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
Walczak Grażyna - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
Zdunek Krystyna - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miejskiego
Zyśk Małgorzata - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie