Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2013 12:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 49 załączników 49

Oświadczenia majątkowe za rok 2012


Art. 24h 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

 

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BŁAWDZIEWICZ KRZYSZTOF - Przewodniczący Rady Miasta

CHIBOWSKI ANDRZEJ - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu RM

DĄBROWSKA JOANNA

DĄBROWSKA ZOFIA

GMITRZUK AGNIESZKA

GUT WOJCIECH - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta

GUZOWSKA MARIA

IGNACZAK AGNIESZKA  - Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych RM

KALATA TOMASZ - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta

KAMIŃSKA MONIKA

KUBICKI MARCIN - Przewodniczący Komisji Społecznej RM

KUKIEŁKA ŁUKASZ

KUROWICKI JAN

KUROWSKA ZYTA

MASTALERSKA AGNIESZKA

POBOŻY PAWEŁ - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM

POLKOWSKI WOJCIECH

SIWEK GRZEGORZ

STACHERA WALDEMAR - Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej RM

ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT

UŚCIŃSKI PAWEŁ


Art. 24 h 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową .

 

Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BUDNY PRZEMYSŁAW  - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia

CICHOCKA MAŁGORZATA  - Insp. ds. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego

DOROCKA TERESA  - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki

FIJAŁKOWSKA JUSTYNA  - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2

FORYSIAK ZBIGNIEW  - Komendant Straży Miejskiej

GROCHOWSKA LUCYNA  - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

KAŹMIERSKA DOROTA  - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej

KLIMKIEWICZ ELŻBIETA  - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1

KRAJEWSKA BEATA  - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2

LIZAK ROMUALDA  - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

ŁUKAWSKI TOMASZ  - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

MAŁOLEPSZY KAROL  - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1

MAŁYSZCZUK IRENA  - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

MATUSIAK MARIA  - Specjalista pracy socjalnej

MURAWSKI ARTUR  - Zastępca Burmistrza Miasta

PERKOWSKI ROBERT  - Burmistrz Miasta Ząbki

PISKOREK AGNIESZKA  - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

ROMAŃCZUK JACEK  - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ROSZKOWSKI WALDEMAR  - Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu

RUTKOWSKA ELŻBIETA  - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy

SALAK JOLANTA  - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3

SKOTNICKI SŁAWOMIR  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

ŚLAZIŃSKA ELŻBIETA  - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

ŚWIEŻAK GRAŻYNA  - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1

ZDUNEK KRYSTYNA   - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miasta

ZYŚK MAŁGORZATA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2

ŻMIJEWSKA ELŻBIETA  - Skarbnik Gminy Ząbki

ŻOŁNIERZAK PATRYCJA - Sekretarz Miasta Ząbki


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie