Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2019 11:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ząbki w dniu 6 maja 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 6 maja 2019 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania w zakresie:

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA

ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (67 700,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 103 749,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 42 300,00 zł


ZOBACZ OGŁOSZENIE

DO POBRANIA - WZÓR OFERTY

DO POBRANIA - WZÓR SPRAWOZDANIA


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie