Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 marca 2019 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.4.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Kaszubskiej na odc. Jagiellońska – Andersena w Ząbkach”

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Tomasza Rawskiego, złożony w dniu 30.01.2019 r., następnie uzupełniony w dniu 05.03.2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.4.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Kaszubskiej na odc. Jagiellońska – Andersena w Ząbkach”.

Działki usytuowania obiektu:

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Ząbki (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):

-ew. nr: 54/1 (54/9, 54/10), 54/7 (54/11, 54/12), 62 (62/1, 62/2), 63 (63/1, 63/2), 64 (64/1, 64/2), 65/2 (65/3, 65/4) obręb 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Miasta Ząbki:

-ew. nr 54/3, 54/4 obręb 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta Ząbki, niepodlegające przejęciu:

-ew. nr: 54/8 obręb 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie