Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 marca 2019 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.3.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Andersena na odc. Kopernika – Maczka w Ząbkach”

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Tomasza Rawskiego, złożony w dniu 30.01.2019 r., następnie uzupełniony w dniu 05.03.2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.3.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Andersena na odc. Kopernika – Maczka w Ząbkach”.

Działki usytuowania obiektu:

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Ząbki (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):

-ew. nr: 46/5 (46/6, 46/7), 53/2 (53/4, 53/5), 83/7 (83/17, 83/18) obręb 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki,

-w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta Ząbki, niepodlegające przejęciu: ew. nr: 24/16, 46/4, 53/3, 54/5, 65/1, 67/1, 67/2, 67/3, 68/4, 85/4, 86/4, 90/5, 97 obręb 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:

-ew. nr: 67/3, 96, 107, 109/14obręb 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki,

-ew. nr: 61 obręb 0056 (03-32), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

ZOBACZ OBWIESZCZENIE


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie