Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 31 maja 2019 07:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.62.2019

  Zarządzenie 0050.62.2019

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie w dniu 2 czerwca 2019 r. z urządzeń części basenowej Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – krytej pływalni w Ząbkach przez dzieci, które nie (…)

  przeczytaj całość »

 2. 30 maja 2019 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.61.2019

  Zarządzenie 0050.61.2019

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ząbkach

  przeczytaj całość »

 3. 30 maja 2019 08:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

  ZOBACZ SPRAWOZDANIE

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie