Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 10 kwietnia 2019 12:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  271-1.52.2019

  271-1.52.2019

  Pełnienie nadzorów inwestorskich przy przebudowie Przedszkola Publicznego nr 3 w Ząbkach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ząbkach" (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 kwietnia 2019 15:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  GiGN.6840.5.2019.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  GiGN.6840.5.2019.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 223 000,00 zł + 23% podatek VAT

  Wadium: 15 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 3. 9 kwietnia 2019 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.41.2019

  Zarządzenie 0050.41.2019

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych miejsc

  przeczytaj całość »

 4. 3 kwietnia 2019 13:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  271-1.47.2019

  271-1.47.2019

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg w ul. Bema, ul. Niepodległości oraz w ul. Mickiewicza na odcinku Bema – Batorego w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego: Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie