Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 lutego 2019 16:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.17.2018.MD - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.17.2018.MD - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł + 23% podatek VAT

  Wadium: 55 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 2. 14 lutego 2019 15:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.18.2019

  Zarządzenie 0050.18.2019

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Ząbki

  przeczytaj całość »

 3. 11 lutego 2019 12:41 | wersja 30 | Ten dokument ma 31 załączników 31

  Petycje

  Petycje

  Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie