Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 26 czerwca 2019 11:35 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZPU.271.12.2019

  ZPU.271.12.2019

  Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki.

  przeczytaj całość »

 2. 25 czerwca 2019 12:02 | wersja 35 | Ten dokument ma 34 załączniki 34

  Petycje

  Petycje

  Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

  przeczytaj całość »

 3. 17 czerwca 2019 15:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania z dnia 6 maja 2019 r. – Letni wypoczynek dzieci i (…)

  przeczytaj całość »

 4. 10 czerwca 2019 17:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.69.2019

  Zarządzenie 0050.69.2019

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania koordynatorów do wdrażania w Mieście Ząbki komponentów projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie