Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 6 maja 2019 11:14 | wersja 16 | Ten dokument ma 51 załączników 51

  Uchwały 2019

  Uchwały 2019

  Uchwała Nr VIII / 80 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ząbki.< (…)

  przeczytaj całość »

 2. 29 kwietnia 2019 16:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.50.2019

  Zarządzenie 0050.50.2019

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

  przeczytaj całość »

 3. 29 kwietnia 2019 16:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przedłużenie terminu

  Przedłużenie terminu

  zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Ząbkach, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  przeczytaj całość »

 4. 29 kwietnia 2019 15:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.2.2019.MD - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.2.2019.MD - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 840 000,00 zł + 23% podatek VAT

  Wadium: 54 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 5. 26 kwietnia 2019 13:47 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.48.2019

  Zarządzenie 0050.48.2019

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie