Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 2 listopada 2018 14:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja

  Informacja

  o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Ząbkach

  przeczytaj całość »

 2. 2 listopada 2018 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja

  Informacja

  o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w Ząbkach

  przeczytaj całość »

 3. 2 listopada 2018 13:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

  INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

  INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

  Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. (…)

  przeczytaj całość »

 4. 2 listopada 2018 09:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.117.2018

  Zarządzenie 0050.117.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

  przeczytaj całość »

 5. 2 listopada 2018 09:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.115.2018

  Zarządzenie 0050.115.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ząbkach

  przeczytaj całość »

 6. 2 listopada 2018 09:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.114.2018

  Zarządzenie 0050.114.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta w Ząbkach

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie