Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

6 kwietnia 2018 12:49 | wersja 23 | Ten dokument ma 35 załączników 35

Najnowsza wersja

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZĄBKI


____________________________________________________________________

ZOBACZ Uchwała Nr 90/XVIII/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki ( Załącznik graficzny)

ZMIANY UCHWAŁY:

ZOBACZ Uchwała 124/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie sprostowania błędu w uchwale 90/XVIII/03 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała nr L/453/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica I (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała nr L/452/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała nr L/451/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (załącznik graficzny)

ZOBACZUchwała nr LI/459/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ogródków działkowych ( załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon Szpitala Drewnica II (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała Nr LXII/578/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała Nr Xxiii/204/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon ulicy Radzymińskiej

ZOBACZ Uchwała Nr Xxiv/210/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejonu ograniczonego ulicami Andersena, Calineczki, Baśniową i Mazowiecką


Pliki do pobrania

 

17 sierpnia 2018 11:57 | wersja 24 | Ten dokument ma 38 załączników 38

Najnowsza wersja

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Ząbki informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki - rejon cmentarza przy ulicy Piłsudskiego, zmienionej uchwałą Nr LIX/571/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon cmentarza przy ul. Piłsudskiego, ograniczony:


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Ząbki informuje o podjęciu przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr LV/525/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta Ząbki projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Ząbki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

____________________________________________________________________

ZOBACZ Uchwała Nr 90/XVIII/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki ( Załącznik graficzny)

ZMIANY UCHWAŁY:

ZOBACZ Uchwała Nr Lv/526/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon centrum miasta

ZOBACZ Uchwała 124/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie sprostowania błędu w uchwale 90/XVIII/03 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała nr L/453/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica I (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała nr L/452/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała nr L/451/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (załącznik graficzny)

ZOBACZUchwała nr LI/459/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ogródków działkowych ( załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon Szpitala Drewnica II (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała Nr LXII/578/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała Nr Xxiii/204/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon ulicy Radzymińskiej

ZOBACZ Uchwała Nr Xxiv/210/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejonu ograniczonego ulicami Andersena, Calineczki, Baśniową i Mazowiecką


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie