Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 września 2013 13:22 | wersja 5 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmianą objęty jest fragment miasta Ząbki w rejonie między ulicami Andersena, noworojektowaną, Powstańców i Mazowiecką.                                   PLAN MIEJSCOWY - RYSUNEK

Ogłoszenie  o  przystąpieniu   do   sporządzania   zmiany   miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki w określonych rejonach Miasta. Treść ogłoszenia w załączonym pliku.           PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZĄBKI

ZOBACZ Uchwała XXXIX/222/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr 90/XVIII/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki (Załącznik graficzny)
Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie