Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 maja 2014 17:22 | wersja 12 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Najnowsza wersja

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZĄBKI

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ząbki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki w rejonach:

- rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego,

- rejon ulicy Dzikiej i Andersena,

- rejon centrum miasta.

ZOBACZ Uchwała Nr 90/XVIII/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki (Załącznik graficzny)

ZMIANY UCHWAŁY:

ZOBACZ Uchwała 124/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie sprostowania błędu w uchwale 90/XVIII/03 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała nr L/453/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica I (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała nr L/452/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała nr L/451/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (załącznik graficzny)

ZOBACZ Uchwała nr LI/459/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ogródków działkowych (załącznik graficzny)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie