Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 stycznia 2019 12:49 | wersja 10 | Ten dokument ma 17 załączników 17

Meldunek


Druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

_______________________________________________________________

KARTA USŁUGI - Zameldowanie pobyt stały

KARTA USŁUGI - Zameldowanie pobyt czasowy ponad 3 miesiące

KARTA USŁUGI - Wymeldowanie z pobytu stałego

KARTA USŁUGI - Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące

KARTA USŁUGI - Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

KARTA USŁUGI - Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zaświadczeń o zameldowaniu

KARTA USŁUGI - Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

WNIOSEK o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel

WNIOSEK o nadanie numeru PESEL

ZAŚWIADCZENIE o zameldowaniu

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie