Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 czerwca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2002

MAJĄTEK GMINY Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

/wartość księgowa wg. stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku/

Środki trwałe

/wartość netto/

Urząd Miasta

Szkoły Podst.

Gimnazja

Przedszkola

MZK

MOK

OPS

Biblioteka

RAZEM

Grunty

29180864.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29180864.30

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

44975888.03

1771400.00

0.00

992903.87

0.00

167100.00

0.00

0.00

47907291.90

Urządzenia techniczne i maszyny

73176.49

16000.00

5000.00

18397.88

21000.00

0.00

1100.00

0.00

134674.37

Środki transportu

4888.50

0.00

0.00

0.00

16000.00

0.00

0.00

0.00

20888.50

Inne środki trwałe

12807.23

0.00

0.00

2834.40

0.00

3021.51

0.00

0.00

18663.14

RAZEM

74247624.55

1787400.00

5000.00

1014136.15

37000.00

170121.51

1100.00

0.00

77262382.21

Przedmiot nietrwałe /wartość brutto/

Urząd Miasta

Szkoły Podst.

Gimnazja

Przedszkola

MZK

MOK

OPS

Biblioteka

RAZEM

Wyposażenie

196602.94

244000.00

45000.00

145049.11

70000.00

79069.60

34700.00

7802.65

822224.30

Programy

51269.91

3000.00

0.00

0.00

10000.00

2000.00

0.00

0.00

66269,91

Księgozbiory

0.00

51574.90

13370.54

0.00

0.00

0.00

0.00

75300.79

140246.23

Pomoce naukowe

0.00

0.00

0.00

46143.08

0.00

0.00

0.00

0.00

46143.08

RAZEM

247872.85

298574.90

58370.54

191192.19

80000.00

81069.60

34700.00

83103.44

1074883.52Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie