Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2014 15:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LXIII sesja Rady Miasta 13 listopada 2014 r. o godz. 18.00

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LXIII. sesję Rady Miasta na dzień 13 listopada 2014 roku o godz. 1800 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach, przy ul. Westerplatte 1/11.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LXIII. sesję Rady Miasta na dzień 13 listopada 2014 roku o godz. 1800 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach, przy ul. Westerplatte 1/11.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołów z XLVI, LII i LXII sesji Rady.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

6.Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023”.

7.Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

8.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ząbki na lata 2014-2020.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

11.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

12.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

/-/Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie