Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 września 2014 16:58 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LXI sesja Rady Miasta 29 września 2014 r. o godz. 8.30

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LXI. sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2014 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LXI. sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2014 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady.

4.Prezentacja celów realizacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023.

5.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

6.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

7.Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na modernizację chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

11.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu.

13.Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

14.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

15.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie