Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 sierpnia 2014 15:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LX sesja Rady Miasta 28 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LX. sesję Rady Miasta na dzień 28 sierpnia 2014 roku o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LX. sesję Rady Miasta na dzień 28 sierpnia 2014 roku o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołów z LVI, LVIII i LIX sesji Rady.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

7.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

11.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

12.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

/-/ Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie