Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 maja 2018 13:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LVII sesja Rady Miasta 17 maja 2018 roku o godz. 8.00

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję LVII. sesję Rady Miasta na dzień 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

4.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

5.Uchwała w sprawie wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych.

6.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie