Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lipca 2014 16:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LIX. sesja Rady Miasta 29 lipca 2014 roku o godz. 7.30

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), zwołuję LIX. sesję Rady Miasta na dzień 29 lipca 2014 roku o godz. 730 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), zwołuję LIX. sesję Rady Miasta na dzień 29 lipca 2014 roku o godz. 730 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

4.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

5.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie