Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia 2018

 1. 15 listopada 2018 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.121.2018

  Zarządzenie 0050.121.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

  przeczytaj całość »

 2. 7 listopada 2018 15:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.118.2018

  Zarządzenie 0050.118.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z wybitne osiągnięcia w nauce i działalności artystycznej (…)

  przeczytaj całość »

 3. 2 listopada 2018 09:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.117.2018

  Zarządzenie 0050.117.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

  przeczytaj całość »

 4. 2 listopada 2018 09:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.115.2018

  Zarządzenie 0050.115.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ząbkach

  przeczytaj całość »

 5. 2 listopada 2018 09:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie 0050.114.2018

  Zarządzenie 0050.114.2018

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta w Ząbkach

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie