Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia 2016

 1. 28 grudnia 2016 08:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.133.2016

  Zarządzenie Nr 0050.133.2016

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura (…)

  przeczytaj całość »

 2. 28 grudnia 2016 08:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.132.2016

  Zarządzenie Nr 0050.132.2016

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości oplat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Ząbki

  przeczytaj całość »

 3. 28 grudnia 2016 08:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.130.2016

  Zarządzenie Nr 0050.130.2016

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ząbki Planu Sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych na 2017 r.

  przeczytaj całość »

 4. 28 grudnia 2016 08:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.129.2016

  Zarządzenie Nr 0050.129.2016

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zawierania umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w ramach projektów realizowanych w ramach Programu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 28 grudnia 2016 08:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.128.2016

  Zarządzenie Nr 0050.128.2016

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

  przeczytaj całość »

 6. 7 grudnia 2016 13:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.125.2016

  Zarządzenie Nr 0050.125.2016

  Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie