Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Przetargi dotyczące nieruchomości

 1. 12 stycznia 2018 14:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.25.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach w rejonie ul. Dzikiej objętych księgą wieczystą Nr WA1W/00013603/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.25.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach w rejonie ul. Dzikiej objętych księgą wieczystą Nr WA1W/00013603/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 115 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Wadium: 7 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 2. 28 listopada 2017 08:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6841.1.2017.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6841.1.2017.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 820 000,00 + obowiązujący podatek VAT

  Wadium: 45 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 3. 20 listopada 2017 15:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31 o pow. 2 446 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7

  ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31 o pow. 2 446 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 787 000 zł + 23% podatek VAT (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) - Wadium: 70 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 4. 20 października 2017 09:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6845.167.2017.EB - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, pod sprzedaż detaliczną kwiatów doniczkowych oraz zniczy, znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31, położonych w Ząbkach przy ul. Ch. Andersena (teren przycmentarny)

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6845.167.2017.EB - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, pod sprzedaż detaliczną kwiatów doniczkowych oraz zniczy, znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31, położonych w Ząbkach przy ul. Ch. Andersena (teren przycmentarny)

  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

  w dniu 19.10.2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11.00 (wejście B). (…)

  przeczytaj całość »

 5. 19 września 2017 08:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  GiGN.6840.15.2017.MD - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

  GiGN.6840.15.2017.MD - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Wadium: 100 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 6. 21 czerwca 2017 11:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.1.2017 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.1.2017 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  Wadium: 100 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 7. 22 maja 2017 11:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.35.2016.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 52/14 i nr 56 z obrębu 0050, 03-26 o łącznej pow. 1 714 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana Andersena, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00073446/2

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.35.2016.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 52/14 i nr 56 z obrębu 0050, 03-26 o łącznej pow. 1 714 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana Andersena, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00073446/2

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 422 757 zł + obowiązujący podatek VAT

  Wadium wynosi: 30 000 zł

  przeczytaj całość »

 8. 25 kwietnia 2017 15:01 | wersja 3 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.4.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i nr 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.4.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i nr 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi: 202 000 zł obowiązujący podatek VAT


  Wadium: 16 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 9. 20 marca 2017 16:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.3.2017.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45 z obrębu 0038, 03-14 o pow. 0,0597 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Broniewskiego, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00002790/0

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.3.2017.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45 z obrębu 0038, 03-14 o pow. 0,0597 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Broniewskiego, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00002790/0

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 385 000 zł - zwolnione z podatku VAT

  Wadium wynosi: 20 000 zł

  przeczytaj całość »

 10. 9 grudnia 2016 08:46 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN 6845.191.2016.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na sprzedaż drzew, krzewów i ozdób choinkowych w okresie przedświątecznym, Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra, tj. od dnia 15 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN 6845.191.2016.EP - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na sprzedaż drzew, krzewów i ozdób choinkowych w okresie przedświątecznym, Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra, tj. od dnia 15 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

  w dniu 08.12.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 w godzinach 10:30 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie